Ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο Βημόθυρο, 18ος αι. - Wood-carved gilded Sanctuary Doors, 18th c.
Ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο Βημόθυρο, 18ος αι. - Wood-carved gilded Sanctuary Doors, 18th c.
Detail
Ξυλόγλυπτο Βημόθυρο, από εργαστήριο της Ηπείρου, 19ος αι.   -    Wood-carved Sanctuary Doors, from a workshop in Epirus, 19th c.
Ξυλόγλυπτο Βημόθυρο, από εργαστήριο της Ηπείρου, 19ος αι. - Wood-carved Sanctuary Doors, from a workshop in Epirus, 19th c.
Detail
Ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο βημόθυρο και τμήματα ζωοφόρου τέμπλου. 19ος αι. -----   Gilded wood carved Sanctuary Doors and frieze Iconostasis parts, 19th c.
Ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο βημόθυρο και τμήματα ζωοφόρου τέμπλου. 19ος αι. ----- Gilded wood carved Sanctuary Doors and frieze Iconostasis parts, 19th c.
Detail
Ξυλόγλυπτο βημόθυρο και δύο ξυλόγλυπτα σπαράγματα τέμπλου, από εργαστήριο της Ηπείρου. 19ος αι. -----   Wood-carved Sanctuary Doors and two iconostasis wood-carved fragments, from a workshop in Epirus, 19th c.
Ξυλόγλυπτο βημόθυρο και δύο ξυλόγλυπτα σπαράγματα τέμπλου, από εργαστήριο της Ηπείρου. 19ος αι. ----- Wood-carved Sanctuary Doors and two iconostasis wood-carved fragments, from a workshop in Epirus, 19th c.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery