«Αμπέλι μου πλατύφυλλο»

Η καλλιέργεια της αμπέλου, ευρύτατα διαδεδομένη στον ελληνικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, υπήρξε συνυφασμένη με την καθημερινή ζωή των Ελλήνων. Από την αρχαία Ελλάδα στο Βυζάντιο και από την Τουρκοκρατία μέχρι τους νεότερους χρόνους, το αμπέλι, το σταφύλι, το κρασί συνδέονται με την αρχαία θρησκεία, τη χριστιανική πίστη και τη λαϊκή μας παράδοση, αποκτώντας διαχρονικά νέους συμβολισμούς και νοήματα. Παράλληλα, η άμπελος και τα παράγωγά της ενέπνευσαν γόνιμα τη ζωγραφική, τη γλυπτική, την ποίηση, τη χριστιανική λατρεία, τα ήθη και τα έθιμα. Με αφορμή ένα παιχνίδι παρατηρητικότητας, οι μαθητές περιέρχονται τις συλλογές του Μουσείου, ανακαλύπτουν το μοτίβο της αμπέλου όπως αυτή αποτυπώνεται σε κεντητά λειτουργικά και ιερατικά άμφια, σε ξυλόγλυπτα, σε αντικείμενα αργυροχρυσοχοΐας, ενώ η εικόνα του Χριστού ως Αμπέλου, τους βοηθά να εμβαθύνουν και να αντιληφθούν κρυμμένους συμβολισμούς και αξίες ζωής διαχρονικές. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με εικαστικό εργαστήριο που στοχεύει στην εμπέδωση μέσα από την τέχνη της αξίας της συνύπαρξης, της συνεργασίας και της συμπληρωματικότητας  σε κάθε κοινότητα.

Διάρκεια: 1.30΄

Κόστος συμμετοχής: 2,00 ευρώ ανά μαθητή