Χριστός ο Παντοκράτωρ. 17ος αι.  ----   Christ Pantokrator, 17th c.
Χριστός ο Παντοκράτωρ. 17ος αι. ---- Christ Pantokrator, 17th c.
Detail
Ξυλόγλυπτη εικόνα με παράσταση της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 17ος αι.   ----   Wood-carved image with the representation of the Transfiguration, 17th c.
Ξυλόγλυπτη εικόνα με παράσταση της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 17ος αι. ---- Wood-carved image with the representation of the Transfiguration, 17th c.
Detail
Χριστός ο Παντοκράτωρ. 18ος αι.   ----    Christ Pantokrator, 18th c.
Χριστός ο Παντοκράτωρ. 18ος αι. ---- Christ Pantokrator, 18th c.
Detail
Παναγία η Οδηγήτρια. 18ος αι.  ----   Virgin Hodegetria, 18th c.
Παναγία η Οδηγήτρια. 18ος αι. ---- Virgin Hodegetria, 18th c.
Detail
Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. 18ος αι.  ----  St John the Baptist, 18th c.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. 18ος αι. ---- St John the Baptist, 18th c.
Detail
Χριστός ο Παντοκράτωρ. 18ος αι.   ----   Christ Pantokrator, 18th c.
Χριστός ο Παντοκράτωρ. 18ος αι. ---- Christ Pantokrator, 18th c.
Detail
Παναγία η Οδηγήτρια. 18ος αι.   -----   Virgin Hodegetria, 18th c.
Παναγία η Οδηγήτρια. 18ος αι. ----- Virgin Hodegetria, 18th c.
Detail
Χριστός ο Παντοκράτωρ. 19ος αι.   ----   Christ Pantokrator, 19th c.
Χριστός ο Παντοκράτωρ. 19ος αι. ---- Christ Pantokrator, 19th c.
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Ξυλόγλυπτος επιχρυσωμένος Σταυρός και Λυπηρά τέμπλου. 19ος αι.   ----  Carved wooden gilded Cross topping the Sanctuary screen and icons of the sorrowing Virgin and St John the Theologian, 19th c.
Ξυλόγλυπτος επιχρυσωμένος Σταυρός και Λυπηρά τέμπλου. 19ος αι. ---- Carved wooden gilded Cross topping the Sanctuary screen and icons of the sorrowing Virgin and St John the Theologian, 19th c.
Detail
Ξυλόγλυπτος επιχρυσωμένος Σταυρός και Λυπηρά τέμπλου. 19ος αι.   ----  Carved wooden gilded Cross topping the Sanctuary screen and icons of the sorrowing Virgin and St John the Theologian, 19th c.
Ξυλόγλυπτος επιχρυσωμένος Σταυρός και Λυπηρά τέμπλου. 19ος αι. ---- Carved wooden gilded Cross topping the Sanctuary screen and icons of the sorrowing Virgin and St John the Theologian, 19th c.
Detail
Ξυλόγλυπτος επιχρυσωμένος Σταυρός και Λυπηρά τέμπλου. 19ος αι.   ----  Carved wooden gilded Cross topping the Sanctuary screen and icons of the sorrowing Virgin and St John the Theologian, 19th c.
Ξυλόγλυπτος επιχρυσωμένος Σταυρός και Λυπηρά τέμπλου. 19ος αι. ---- Carved wooden gilded Cross topping the Sanctuary screen and icons of the sorrowing Virgin and St John the Theologian, 19th c.
Detail
Ξυλόγλυπτος επιχρυσωμένος Σταυρός και Λυπηρά τέμπλου. 19ος αι.   ----  Carved wooden gilded Cross topping the Sanctuary screen and icons of the sorrowing Virgin and St John the Theologian, 19th c.
Ξυλόγλυπτος επιχρυσωμένος Σταυρός και Λυπηρά τέμπλου. 19ος αι. ---- Carved wooden gilded Cross topping the Sanctuary screen and icons of the sorrowing Virgin and St John the Theologian, 19th c.
Detail
Η Αγία Τριάς. 1800.  ----  The Holy Trinity, 1800.
Η Αγία Τριάς. 1800. ---- The Holy Trinity, 1800.
Detail
Χριστός ο Μέγας Αρχιερεύς. 19ος αι.  ----   Christ Great High Priest, 19th c.
Χριστός ο Μέγας Αρχιερεύς. 19ος αι. ---- Christ Great High Priest, 19th c.
Detail
H Μεταμόρφωση. 19ος αι.  ----   The Transfiguration, 19th c.
H Μεταμόρφωση. 19ος αι. ---- The Transfiguration, 19th c.
Detail
Οι Άγιοι Πάντες. 18ος αι.  -----   All Saints’ Day, 18th c.
Οι Άγιοι Πάντες. 18ος αι. ----- All Saints’ Day, 18th c.
Detail
Ο Άγιος Δημήτριος. 1810.  ----   St Demetrios, 1810.
Ο Άγιος Δημήτριος. 1810. ---- St Demetrios, 1810.
Detail
Η παράσταση του «Μη Μου Άπτου». 19ος αι.   -----  The Noli me tangere, 19th c.
Η παράσταση του «Μη Μου Άπτου». 19ος αι. ----- The Noli me tangere, 19th c.
Detail
Οι Άγιοι Πάντες. 19ος αι.   ----  All Saints’ Day, 19th c.
Οι Άγιοι Πάντες. 19ος αι. ---- All Saints’ Day, 19th c.
Detail
Οι Άγιοι Πάντες. 1831.   -----  All Saints’ Day, 1831.
Οι Άγιοι Πάντες. 1831. ----- All Saints’ Day, 1831.
Detail
H Α΄ Οικουμενική Σύνοδος. 1837.  -----  First Council of Nicaea, 1837.
H Α΄ Οικουμενική Σύνοδος. 1837. ----- First Council of Nicaea, 1837.
Detail
Η Αγία Οικουμενική Σύνοδος, ζωγράφου Πανταζή. 19ος αι.   -----   The Ecumenical Council, painted by Pantazis, 19th c.
Η Αγία Οικουμενική Σύνοδος, ζωγράφου Πανταζή. 19ος αι. ----- The Ecumenical Council, painted by Pantazis, 19th c.
Detail
Η Γέννηση. 1831.  ----  The Nativity, 1831.
Η Γέννηση. 1831. ---- The Nativity, 1831.
Detail
Η Περιτομή του Χριστού, ζωγράφου Μαργαρίτη. 1852.  -----   The Circumcision of Jesus, 19th c.
Η Περιτομή του Χριστού, ζωγράφου Μαργαρίτη. 1852. ----- The Circumcision of Jesus, 19th c.
Detail
Η Βάπτιση. 19ος αι.  ----   The Baptism, 19th c.
Η Βάπτιση. 19ος αι. ---- The Baptism, 19th c.
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Η Μεταμόρφωση. 19ος αι.  -----   The Transfiguration, 19th c.
Η Μεταμόρφωση. 19ος αι. ----- The Transfiguration, 19th c.
Detail
H Σύλληψη της Αγίας Άννας, ζωγράφου Πανταζή. 1890.   ------   The Conception of St Anna, painted by Pantazis, 1890.
H Σύλληψη της Αγίας Άννας, ζωγράφου Πανταζή. 1890. ------ The Conception of St Anna, painted by Pantazis, 1890.
Detail
H Γέννηση της Θεοτόκου. 19oς αι.   -----   Nativity of the Virgin, 19th c.
H Γέννηση της Θεοτόκου. 19oς αι. ----- Nativity of the Virgin, 19th c.
Detail
Τα Εισόδια της Θεοτόκου. 1831.  ----  The Presentation of the Virgin in the Temple, 1831.
Τα Εισόδια της Θεοτόκου. 1831. ---- The Presentation of the Virgin in the Temple, 1831.
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Η Δέηση. 1825.   -----   Deesis, 1825.
Η Δέηση. 1825. ----- Deesis, 1825.
Detail
Γενική Άποψη - General View
Γενική Άποψη - General View
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Ξυλόγλυπτο τμήμα τέμπλου με την παράσταση δύο Αποστόλων. 19ος αι.   -----   Part of a wood-carved Iconostasis with the images of two apostles, 19th c.
Ξυλόγλυπτο τμήμα τέμπλου με την παράσταση δύο Αποστόλων. 19ος αι. ----- Part of a wood-carved Iconostasis with the images of two apostles, 19th c.
Detail
Επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο τμήμα τέμπλου με την παράσταση της αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. 18ος αι.   -----   Wood-carved gilded part of Iconostasis with the representation of the Beheading of St John the Baptist, 18
Επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο τμήμα τέμπλου με την παράσταση της αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. 18ος αι. ----- Wood-carved gilded part of Iconostasis with the representation of the Beheading of St John the Baptist, 18
Detail
Η Σύναξη των Αρχαγγέλων, ζωγράφου Ελευθερίου. 1842.   -----   The Synaxis of the Archangels, painted by Elephtherios, 1842.
Η Σύναξη των Αρχαγγέλων, ζωγράφου Ελευθερίου. 1842. ----- The Synaxis of the Archangels, painted by Elephtherios, 1842.
Detail
Η Σύναξη των Αρχαγγέλων, ζωγράφου Πανταζή. 19ος αι.  ----  Synaxis of the Archangels, painted by Pantazis, 19th c.
Η Σύναξη των Αρχαγγέλων, ζωγράφου Πανταζή. 19ος αι. ---- Synaxis of the Archangels, painted by Pantazis, 19th c.
Detail
Γενική Άποψη - General View
Γενική Άποψη - General View
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Άγιος Εράσμιος και Άγιος Ιωάννης. 1835.   -----   St Erasmios and St John, 1835.
Άγιος Εράσμιος και Άγιος Ιωάννης. 1835. ----- St Erasmios and St John, 1835.
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Ο Άγιος Αντώνιος. 19ος αι.  ----   St Antony, 19thc.
Ο Άγιος Αντώνιος. 19ος αι. ---- St Antony, 19thc.
Detail
Δέηση και Άγιοι σε δύο ζώνες. 19ος αι.   -----   Deesis and Saints in two rows, 19th c.
Δέηση και Άγιοι σε δύο ζώνες. 19ος αι. ----- Deesis and Saints in two rows, 19th c.
Detail
Ο Άγιος Ιανουάριος, ζωγράφου Ι. Αγγελή. 1801.   -----  St Januarius, painted by I. Aggelis,1801.
Ο Άγιος Ιανουάριος, ζωγράφου Ι. Αγγελή. 1801. ----- St Januarius, painted by I. Aggelis,1801.
Detail
Ο Άγιος Χαράλαμπος. 19ος αι.  -----  St Charalambos, 19th c.
Ο Άγιος Χαράλαμπος. 19ος αι. ----- St Charalambos, 19th c.
Detail
Ο Άγιος Στυλιανός. Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Κακουνά. 1837.  ----   St Stylianos from the church of St John the Theologian Kakounas, 1837.
Ο Άγιος Στυλιανός. Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Κακουνά. 1837. ---- St Stylianos from the church of St John the Theologian Kakounas, 1837.
Detail
Η Ανάληψη του Προφήτη Ηλία, ζωγράφου Πανταζή. 1848.   -----  The Ascension of Prophet Elias, painted by Pantazis, 1848.
Η Ανάληψη του Προφήτη Ηλία, ζωγράφου Πανταζή. 1848. ----- The Ascension of Prophet Elias, painted by Pantazis, 1848.
Detail
Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ζωγράφου Πανταζή. 1841.  -----   St John the Theologian, painted by Pantazis, 1841.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ζωγράφου Πανταζή. 1841. ----- St John the Theologian, painted by Pantazis, 1841.
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Γενική Άποψη - General View
Γενική Άποψη - General View
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery