«Ένα δένδρο αφηγείται …»

 

Οι μαθητές μέσα από το αφήγημα του δέντρου που έγινε τέμπλο ξυλόγλυπτο στα χέρια του ταγιαδόρου ανακαλύπτουν την ξυλογλυπτική τέχνη του παρελθόντος. Την αφήγηση πλαισιώνει σχετική βιντεοπροβολή και μουσειοσκευή με τα εργαλεία του ξυλογλύπτη. Στη συνέχεια,μέσα από την παρατήρηση τμημάτων αυθεντικών ξυλόγλυπτων τέμπλων της συλλογής του Μουσείου, αλλά και με τη βοήθεια πλούσιου εποπτικού υλικού, ενημερώνονται για τη θέση και το συμβολισμό του τέμπλου στο χριστιανικό ναό, για την αρχιτεκτονική του δομή και εξέλιξη,για τα διακοσμητικά του θέματα και τη διάταξη των εικόνων που το στολίζουν. Ειδικότερα, η γνωριμία με τα ξυλόγλυπτα τέμπλα εκκλησιών της Μακρινίτσας συμβάλλει στην επαφή των μαθητών με την τοπική καλλιτεχνική παράδοση. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με ομαδικές και ατομικές εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν και στην ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας των μικρών επισκεπτών.

 

Διάρκεια: 1.30΄