Τέμπλο Ι. Ν.Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1832. -----  Iconostasis of the church of St John the Baptist,1832.
Τέμπλο Ι. Ν.Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1832. ----- Iconostasis of the church of St John the Baptist,1832.
Detail
Δεσποτικές εικόνες, έργα ζωγράφου Πανταζή, από το τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1852. -----  Central icons from the iconostasis of the church of St John the Baptist, painted by Pantazis, 1852.
Δεσποτικές εικόνες, έργα ζωγράφου Πανταζή, από το τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1852. ----- Central icons from the iconostasis of the church of St John the Baptist, painted by Pantazis, 1852.
Detail
Δεσποτικές εικόνες, έργα ζωγράφου Πανταζή, από το τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1852. -----  Central icons from the iconostasis of the church of St John the Baptist, painted by Pantazis, 1852.
Δεσποτικές εικόνες, έργα ζωγράφου Πανταζή, από το τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1852. ----- Central icons from the iconostasis of the church of St John the Baptist, painted by Pantazis, 1852.
Detail
Δεσποτικές εικόνες, έργα ζωγράφου Πανταζή, από το τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1852. -----  Central icons from the iconostasis of the church of St John the Baptist, painted by Pantazis, 1852.
Δεσποτικές εικόνες, έργα ζωγράφου Πανταζή, από το τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1852. ----- Central icons from the iconostasis of the church of St John the Baptist, painted by Pantazis, 1852.
Detail
Δεσποτικές εικόνες, έργα ζωγράφου Πανταζή, από το τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1852. -----  Central icons from the iconostasis of the church of St John the Baptist, painted by Pantazis, 1852.
Δεσποτικές εικόνες, έργα ζωγράφου Πανταζή, από το τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1852. ----- Central icons from the iconostasis of the church of St John the Baptist, painted by Pantazis, 1852.
Detail
Δεσποτικές εικόνες, έργα ζωγράφου Πανταζή, από το τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1852. -----  Central icons from the iconostasis of the church of St John the Baptist, painted by Pantazis, 1852.
Δεσποτικές εικόνες, έργα ζωγράφου Πανταζή, από το τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1852. ----- Central icons from the iconostasis of the church of St John the Baptist, painted by Pantazis, 1852.
Detail
Δεσποτικές εικόνες, έργα ζωγράφου Πανταζή, από το τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1852. -----  Central icons from the iconostasis of the church of St John the Baptist, painted by Pantazis, 1852.
Δεσποτικές εικόνες, έργα ζωγράφου Πανταζή, από το τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1852. ----- Central icons from the iconostasis of the church of St John the Baptist, painted by Pantazis, 1852.
Detail
1a. Εικόνες Δωδεκαόρτου, τέμπλο Ι. Ν.Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1832. -----  Images representing the Twelve Great Feasts, from the iconostasis of the church of St John the Baptist,1832.
1a. Εικόνες Δωδεκαόρτου, τέμπλο Ι. Ν.Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1832. ----- Images representing the Twelve Great Feasts, from the iconostasis of the church of St John the Baptist,1832.
Detail
1b. Εικόνες Δωδεκαόρτου, τέμπλο Ι. Ν.Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1832. -----  Images representing the Twelve Great Feasts, from the iconostasis of the church of St John the Baptist,1832.
1b. Εικόνες Δωδεκαόρτου, τέμπλο Ι. Ν.Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1832. ----- Images representing the Twelve Great Feasts, from the iconostasis of the church of St John the Baptist,1832.
Detail
1c. Εικόνες Δωδεκαόρτου, τέμπλο Ι. Ν.Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1832. -----  Images representing the Twelve Great Feasts, from the iconostasis of the church of St John the Baptist,1832.
1c. Εικόνες Δωδεκαόρτου, τέμπλο Ι. Ν.Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1832. ----- Images representing the Twelve Great Feasts, from the iconostasis of the church of St John the Baptist,1832.
Detail
1d. Εικόνες Δωδεκαόρτου, τέμπλο Ι. Ν.Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1832. -----  Images representing the Twelve Great Feasts, from the iconostasis of the church of St John the Baptist,1832.
1d. Εικόνες Δωδεκαόρτου, τέμπλο Ι. Ν.Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1832. ----- Images representing the Twelve Great Feasts, from the iconostasis of the church of St John the Baptist,1832.
Detail
1e. Εικόνες Δωδεκαόρτου, τέμπλο Ι. Ν.Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1832. -----  Images representing the Twelve Great Feasts, from the iconostasis of the church of St John the Baptist,1832.
1e. Εικόνες Δωδεκαόρτου, τέμπλο Ι. Ν.Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1832. ----- Images representing the Twelve Great Feasts, from the iconostasis of the church of St John the Baptist,1832.
Detail
1f. Εικόνες Δωδεκαόρτου, τέμπλο Ι. Ν.Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1832. -----  Images representing the Twelve Great Feasts, from the iconostasis of the church of St John the Baptist,1832.
1f. Εικόνες Δωδεκαόρτου, τέμπλο Ι. Ν.Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσας. 1832. ----- Images representing the Twelve Great Feasts, from the iconostasis of the church of St John the Baptist,1832.
Detail
Ξυλόγλυπτος επιχρυσωμένος σταυρός και «λυπηρά» τέμπλου. 19ος αι. -----  Carved wooden gilded cross topping the Sanctuary screen and icons of the sorrowing Virgin and St John, 19th c.
Ξυλόγλυπτος επιχρυσωμένος σταυρός και «λυπηρά» τέμπλου. 19ος αι. ----- Carved wooden gilded cross topping the Sanctuary screen and icons of the sorrowing Virgin and St John, 19th c.
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο βημόθυρο και τμήματα ζωοφόρου τέμπλου. 19ος αι. -----  Gilded wood carved Sanctuary Doors and frieze Iconostasis parts, 19th c.
Ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο βημόθυρο και τμήματα ζωοφόρου τέμπλου. 19ος αι. ----- Gilded wood carved Sanctuary Doors and frieze Iconostasis parts, 19th c.
Detail
Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, έργο ζωγράφου Θεοφίλου. 1912. -----  Μary Magdalene, work of the painter Theophilos, 1912.
Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, έργο ζωγράφου Θεοφίλου. 1912. ----- Μary Magdalene, work of the painter Theophilos, 1912.
Detail
Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, έργο ζωγράφου Θεοφίλου. 1916. -----  Saint Mary, work of the painter Theophilos, 1916.
Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, έργο ζωγράφου Θεοφίλου. 1916. ----- Saint Mary, work of the painter Theophilos, 1916.
Detail
Αργυρές επενδύσεις εικόνων. 19ος αι. -----  Silver image coatings, 19th c.
Αργυρές επενδύσεις εικόνων. 19ος αι. ----- Silver image coatings, 19th c.
Detail
Τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. -----  Iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas, 1834-1838.
Τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. ----- Iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas, 1834-1838.
Detail
Δεσποτικές εικόνες, τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1832-1833. -----  Central icons, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas, 1832-1833.
Δεσποτικές εικόνες, τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1832-1833. ----- Central icons, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas, 1832-1833.
Detail
Δεσποτικές εικόνες, τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1832-1833. -----  Central icons, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas, 1832-1833.
Δεσποτικές εικόνες, τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1832-1833. ----- Central icons, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas, 1832-1833.
Detail
Δεσποτικές εικόνες, τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1832-1833. -----  Central icons, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas, 1832-1833.
Δεσποτικές εικόνες, τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1832-1833. ----- Central icons, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas, 1832-1833.
Detail
Δεσποτικές εικόνες, τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1832-1833. -----  Central icons, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas, 1832-1833.
Δεσποτικές εικόνες, τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1832-1833. ----- Central icons, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas, 1832-1833.
Detail
8a. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. -----  Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
8a. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. ----- Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
Detail
8b. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. -----  Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
8b. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. ----- Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
Detail
8c. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. -----  Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
8c. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. ----- Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
Detail
8d. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. -----  Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
8d. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. ----- Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
Detail
8e. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. -----  Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
8e. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. ----- Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
Detail
8f. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. -----  Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
8f. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. ----- Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
Detail
8g. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. -----  Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
8g. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. ----- Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
Detail
8h. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. -----  Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
8h. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. ----- Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
Detail
8i. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. -----  Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
8i. Εικόνες Δωδεκαόρτου και το Άγιο Μανδήλιο, τέμπλο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834-1838. ----- Images representing the Twelve Great Feasts and the Holy Towel, from the iconostasis of the church of St John the Theologian Kakounas,
Detail
Ξυλόγλυπτο βημόθυρο και δύο ξυλόγλυπτα σπαράγματα τέμπλου, από εργαστήριο της Ηπείρου. 19ος αι. -----  Wood-carved Sanctuary Doors and two iconostasis wood-carved fragments, from a workshop in Epirus, 19th c.
Ξυλόγλυπτο βημόθυρο και δύο ξυλόγλυπτα σπαράγματα τέμπλου, από εργαστήριο της Ηπείρου. 19ος αι. ----- Wood-carved Sanctuary Doors and two iconostasis wood-carved fragments, from a workshop in Epirus, 19th c.
Detail
Η Ανάληψη. Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 19ος αι. -----  The Ascension, from the church of St John the Theologian Kakounas, 19th c.
Η Ανάληψη. Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 19ος αι. ----- The Ascension, from the church of St John the Theologian Kakounas, 19th c.
Detail
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834. -----  The Annunciation, from the church of St John the Theologian Kakounas, 1834.
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1834. ----- The Annunciation, from the church of St John the Theologian Kakounas, 1834.
Detail
Ο Άγιος Γεώργιος. Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 19ος αι. -----  St George, from the church of St John the Theologian Kakounas, 19th c.
Ο Άγιος Γεώργιος. Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 19ος αι. ----- St George, from the church of St John the Theologian Kakounas, 19th c.
Detail
Το Δωδεκάορτον. Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1826. -----  Icon of the Twelve Great Feasts, from the church of St John the Theologian Kakounas,1826.
Το Δωδεκάορτον. Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1826. ----- Icon of the Twelve Great Feasts, from the church of St John the Theologian Kakounas,1826.
Detail
Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1847. -----  Agios Konstantinos and Helena, from the church of St John the Theologian Kakounas,1847.
Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κακουνά. 1847. ----- Agios Konstantinos and Helena, from the church of St John the Theologian Kakounas,1847.
Detail
Ανάστασις του Κυρίου. Δημιουργία Θεόφιλου Χατζημιχαήλ - Resurrection of Christ. Creation of Theofilos Chatzimichail
Ανάστασις του Κυρίου. Δημιουργία Θεόφιλου Χατζημιχαήλ - Resurrection of Christ. Creation of Theofilos Chatzimichail
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Ιερές Εικόνες - Holy Icons
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery