«Μια Εικόνα, χίλιες λέξεις»

 

Οι μεταβυζαντινές εικόνες της Συλλογής αποτελούν την αφορμή για τη γνωριμία των μαθητών με την τέχνη, την τεχνική και τα νοήματα της βυζαντινής εικόνας. Τη νοερή επίσκεψη στο εργαστήρι του βυζαντινού ζωγράφου ζωντανεύει σχετική αφήγηση, βιντεοπροβολή και μουσειοσκευή με τα υλικά και τις φάσεις κατασκευής της βυζαντινής εικόνας. Έμφαση δίνεται στη διάταξη των εικόνων στο τέμπλο, σε επιλεγμένες παραστάσεις εικόνων και στην ανακάλυψη των μυστικών τους νοημάτων, στη διερεύνηση των εικονογραφικών τύπων της Παναγίας Βλαχερνίτισσας και Οδηγήτριας, στη γνωριμία με τους δημιουργούς των εικόνων, μεταξύ των οποίων και ο λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος. Ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες, συμπλήρωση φυλλαδίων και χειροτεχνίες στόχο έχουν να καλλιεργήσουν την παρατήρηση, την αυτενέργεια και την καλλιτεχνική  δημιουργική έκφραση των παιδιών.

 

Αντίστοιχη εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Στης Μακρινίτισσας την αγκαλιά» προσφέρεται για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.

 

Διάρκεια: 1.30΄

Κόστος συμμετοχής: 2,00 ανά μαθητή

 

 

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg