Από την παρουσίαση του Βυζαντινού Μουσείου Μακρινίτσας στις σελίδες της ετήσιας έκδοσης 2020-21 του περιοδικού-τουριστικού οδηγου Discover Volos-Pelion.